תקנון הריקוד

 תנאים ותקנון הרשמה - מרכז הריקוד

א. כללי ותקופת הלימודים:
 1. תקופת הלימודים במרכז הריקוד הינה 10 חודשים מחודש ספטמבר ועד חודש יוני, והפעילות כפופה לחופשות בתיה"ס.
 2. תלמידה שנרשמה בתחילת ספטמבר תקבל מינימום 32 שיעורים בשנה. השיעורים יתחילו בשבוע השני של חודש ספטמבר. הודעה מסודרת על פתיחת החוגים תישלח לכל נרשמת.
 3. החזרות למופעים הנם בגדר מפגשים.
 4. חתימה על מסמך זה מתירה להנהלת הריקוד להשתמש בצילומי הבנות לצורך פרסום וכדו' תוך שמירה על צניעות הבנות
5. קבוצה תפתח רק לאחר שישנן מס' תלמידות מינימאלי הנקבע ע"פ הנהלת הריקוד וכן ישנה זכות להנהלה לבטל קבוצה עקב רישום חסר. יתכנו שינויים, בשעות ובימים בהתאם לצרכי ההנהלה ובהתאם להרשמה. 
6. להנהלת הריקוד ישנה הזכות לבטל ו/או לשנות זמני שיעורים של קבוצה מסיבות שונות
7. במהלך השנה ייתכן והקבוצה של בתכן (ד' ומעלה) תשתתף בתחרות מחול. תשלום נוסף עבור ההשתתפות וההסעה יגבו בנפרד. 
8. קורונה- במקרה של סגר או הנחיות ממשרד הבריאות שבהן לא נוכל לקיים שיעורים- הפעילות תופסק ולא ייגבה כסף. נשתדל לתת מענה חלופי לבנות.

ב. רישום ושכר לימוד:
 1. תלמידה המעוניינת להירשם תרשם באתר האינטרנט של הריקוד.
 2. שכר הלימוד נקבע ומעודכן משנה לשנה.
 3. תלמידה הנרשמת לחוג תוכל להצטרף לשיעורים רק לאחר ששולמו דמי הרשמה וביטוח וסודרו התשלומים במלואם.
 4. שכר הלימוד ישולם בכרטיסי אשראי/המחאות בלבד.
 5. שכר הלימוד הינו שנתי ובעבור הפעילות עד סוף חודש יוני ע"פ כמות המפגשים שנקבעה במערכת השעות והוא מחולק ל- 12 תשלומים מספטמבר ועד  אוגוסט.
6. תלמידה שמצטרפת לאחר תחילת הפעילות תשלם עבור אותו חודש בה היא הצטרפה ואילך עד סיום הפעילות.

ג. נקודות יציאה:
 1. תלמידה המעוניינת לבדוק את התאמתה לחוג תוכל לעשות זאת מיום הצטרפותה לחוג ועד 30 יום מיום הצטרפותה בלבד.
 2. תלמידה המעוניינת לצאת לאחר מכן תוכל לעשות לאחר פניה בכתב בלבד ולאחר קבלת אישור בכתב מהנהלת הריקוד ובלבד שתאריך מסירת המכתב לא יאוחר מתאריך כא' בכסלו.
 3. לאחר תאריך זה לא ניתן לצאת מהחוג (למעט מקרים רפואיים ובאישור רופא בלבד) .

ד. החזרי כספים:
 1. תשלומים יוחזרו ו/או יוקפאו בניכוי התשלומים עבור חודשי הפעילות בהם הייתה הבת רשומה ובניכוי דמי הרשמה שלא יוחזרו.
 2. התשלום שינוכה מההחזרים הנו עבור חודש קלנדרי במלואו.
 3. לאחר התאריכים שננקטו בסעיף ג'2 לא יוחזר שכר הלימוד כלל.ה. משמעת ולבוש:
 1. בת מחויבת לכללי המשמעת המקובלים ותהיה קשובה להוראות המורה/מדריכה.
 2. בת מחויבת לתלבושת החוג כפי שיפורסם ע"י הנהלת הריקוד.
3. מודרני- בגד גוף וטייץ שחור וחצאית סגולה של מרכז "הריקוד"- רכישה בתחילת השנה.
4. היפ הופ- טייץ שחור ונעלי סניקרס שחורות.רכישה של חולצת היפ הופ של מרכז "הריקוד"- רכישה בתחילת השנה. 
5. בלט- בגד גוף שחור גרביונים וורודים ונעלי בלט ורודות.

בברכה,
הנהלת מרכז "הריקוד". 

 

תודה על פנייתכם

ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.